2022 جوایز SAG به فرش قرمز افراد مشهور رسید


لاورن کاکس و ستارگان دیگر روی فرش قرمز جوایز SAG 2022 در سانتا مونیکا، کالیفرنیا صف کشیدند.