استایل براق پنه لوپه کروز در طول سالها


خلاصه ای از سبک پنه لوپه کروز در دهه های گذشته که نشان دهنده تمایل او به سبک و روند است. این گالری همچنین ظاهر شنل او را به نمایش می گذارد.