مدهای پر زرق و برق تایرا بنکس در طول سالها


تایرا بنکس همچنان با شیک ترین لباس ها بر فرش قرمز حکومت می کند. در اینجا نگاهی به برخی از بهترین اظهارات مد مدل و شخصیت تلویزیونی می اندازیم.