مجموعه Bottega Veneta پاییز 2022 در هفته مد میلان، عکس – اخبار کفش


Bottega Veneta مجموعه Fall 22 خود – اولین نمایش مدیر خلاق جدید Matthieu Blazy – را در روز شنبه در هفته مد میلان ارائه کرد. تمام ظاهرهای نمایش را در اینجا، در عکس ها پیدا کنید.