بهترین لحظات اما رابرتز در طول سال ها


اما رابرتز همیشه با شیک ترین لباس ها بر فرش قرمز حکومت می کند. در اینجا نگاهی داریم به برخی از بهترین اظهارات مد این بازیگر زن.