مجموعه دیزل پاییز 2022


دیزل نمایش پاییز 22 خود را توسط کارگردان خلاق گلن مارتنز در هفته مد میلان ارائه کرد. تمام ظاهر رژه را در عکس ها پیدا کنید.