شیک ترین ظاهر فرش قرمز کری راسل


کری راسل همیشه با شیک ترین لباس ها بر فرش قرمز حکومت می کند. در اینجا نگاهی داریم به برخی از بهترین اظهارات مد این بازیگر.