مجموعه پاییز 2022 Casadei


Casadei مجموعه کفش های پاییز 22 خود را در 24 فوریه در هفته مد میلان ارائه کرد. تمام مدل های ارائه را اینجا، در عکس ها پیدا کنید.