مجموعه پاییز 2022 پرادا


پرادا مجموعه لباس های آماده پاییز 22 خود را در 24 فوریه در هفته مد میلان ارائه کرد. تمام ظاهرهای نمایش را در اینجا، در عکس ها پیدا کنید.