ریتا اورا، کیارا فراگنی و افراد مشهور دیگر در نمایشگاه پاییز 2022 فندی MFW


ریتا اورا، کیارا فراگنی و دیگر سلبریتی‌ها و ستاره‌های سبک در صف اول نمایش فندی پاییز 2022 برای هفته مد میلان بودند.