مجموعه پاییز 2022 سرجیو هادسون


سرجیو هادسون مجموعه لباس های آماده پاییز 22 خود را در 13 فوریه در هفته مد نیویورک ارائه کرد. تمام ظاهرهای نمایش را در اینجا، در عکس ها کشف کنید.